กลุ่มผู้สูงอายุ
นายธงชัย บุญให้
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ (วิสาหกิจ)
กรรมการ 7 ท่าน


                                                               ลุงชิน ผึ้งทอง กำลังไถนาครับ                                                                           ทดลองทำทั้งนาหว่านและนาดำ

                                                                                  ได้เวลาเกี่ยวข้าว


                                                                               โรงสีข้าวของกลุ่มผู้สูงอายุComments