กลุ่มสภาวัฒนธรรมบ้านจำรุง


                               คุณไพบูลย์ คณฑา
                        ประธานกลุ่มวัฒนธรรมบ้านจำรุง
 

 วันสำคัญทางศาสนา

เวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา
 
 
  กลองยาว
 การละเล่นสะบ้าล้อ สะบ้าทอยในประเพณีสงกรานต์
 ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว

                               ทำบุญส่งท้ายสงกรานต์ (วันไหล)

 
 
 
 สืนสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
 
 
ประเพณีลอยกระทง
 
 

วิดีโอ YouTube


            ยามใดที่ฝนแล้งหรือฝนไม่ตกติดต่อกันเวลานานจนทำให้เกิดความเสียหายต่อข้าวกล้าในหรือผลผลิตทางด้านการเกษตรชาวจำรุงจะร่วมกันแห่นางแมวขอฝนตามประเพณีของบรรพบุรุษ
 
 
Comments