บ้านจำรุง หมุ่บ้านเศรษกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภายใต้การนำของผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองภายใต้การสนับสนุนของอำเภอแกลง จังหวัดระยองให้เป้นศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษกิจพอเพียงของอำเภอแกลง ในปีนี้ บ้านจำรุงบ้านจำรุงได้มีโอกาศต้อนรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน หลายร้อยคณะ จำนวนกว่า 15000 คน จากทั่วประเทศ เราได้ย่อส่วน ด้านเศรษกิจพอเพียงของบ้านจำรุงออกมาเป็นฐานกิจกรรม 10 ฐานกิจกรรม ได้แก่
                                         ฐานที่ 1    กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

                                            ฐานที่ 2    กลุ่มแปรรูปปลาใส้ตัน

                                            ฐานที่ 3    กลุ่มรวบรวมผลผลิตยางพารา

                                            ฐานที่ 4    กลุ่มสวนผลไม้

                                            ฐานที่ 5    บ้านพึ่งตนเอง

                                            ฐานที่ 6    กลุ่มรวบรวมผลผลิตตะพาบน้ำ

                                            ฐานที่ 7    สวนผสมผสานบ้านยายยอง

                                            ฐานที่ 8    กลุ่มผลิตภันฑ์กะปิ

                                            ฐานที่ 9    กลุ่มขยะแลกบุญ

                                            ฐานที่10   โครงการหนึ่งไร่แก้จน

            ในการนำชมกลุ่มกิจกรรมทั้ง 10 ฐานกิจกรรมนั้นชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มสามล้อพ่วงข้างขึ้น ซึ่งชาวบ้านมีไว้ใช้เกือบทุกบ้านอยู่แล้ว มาพาท่านชมกลุ่มกิจกรรมกว่า 30 คัน นอกจากนี้หากท่านต้องการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านจำรุงสามารถมาพักค้างกับชุมชนได้ โดยพักค้างในบ้านพักชุมชน ในอัตรา คืนละ 450 บาท / 1ท่านมีอาหารให้ทาน 2 มื้อ : หรือขอเข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ในราคา 80-250 บาท ตามเมนูที่ได้ตกลงกัน : เบรค 25 บาท หรือตามที่ตกลงกันไว้ สนใจศึกษาดูงานบ้านจำรุง ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านจำรุง  086-1478420 , 087-5815691 หรือที่ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จีรวัฒน์ (โก้)  : 084-5663393 : FAX : 038-670716 หรือเยี่ยมชมพวกเราได้ที่เว็บไซด์
                                                    
                                             www.banjumrung.com   

                                             www.banjumrungg.com  
  
                                         https://sites.google.com/site/banjumrungklaeng/ 

                                                  หรือที่  facebook , หมู่บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง  ก็ได้นะครับ                                       
 


                                                                                                    ประชุมสัมนา               ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุม กต.ตร ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอำเภอแกลงและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง


กลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายภายในหมู่บ้าน

                                                                                 ฐานที่ 5 บ้านพึ่งตนเอง                                                                  
                                                                            
                                                                           
                                                                           ฐานที่ 5 บ้านพึ่งตนเอง


ยายยอง กว้างขวาง 

  
ยายลำยอง กว้างขวาง วิทยากรประจำฐานที่ 7 สวนผสมผสานบ้านยายยอง และเจ้าของรายการ เศรษฐกิจพอเพียงกับยายยองและยายนวน  ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 น - 14.00 น. ทางจุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง 104.25 MHz