วีดีโอประชาสัมพันธ์บ้านจำรุง


บ้านจำรุงออกอากาศในรายการสถานีประชาชน

วิดีโอ YouTube

                                                     สถานีประชาชนกับบ้านจำรุง

วิดีโอ YouTube

                                                                        

                           บ้านจำรุงกับYoung MEA - พะแพง* 1/3


วิดีโอ YouTube

     
                     ป้าลำยอง กว้างขวาง ออกอากาศในรายการ"ลุยไม่รู้โรย"

วิดีโอ YouTube

 
บ้านจำรุงกับ คำรณ หว่างหวังศรี ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 " เกษตรโลกเกษตรเรา"

วิดีโอ YouTube


      หมู่บ้านจำรุงโดยท่านผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อกับรายการมหัศจรรย์ธรรมชาติ ทางช่อง ๙