กลุ่มผู้สูงอายุ

นายธงชัย บุญให้

ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ (วิสาหกิจ)

กรรมการ 7 ท่าน

ลุงชิน ผึ้งทอง กำลังไถนาครับ

ทดลองทำทั้งนาหว่านและนาดำ

ได้เวลาเกี่ยวข้าว

โรงสีข้าวของกลุ่มผู้สูงอายุ