กลุ่มสภาวัฒนธรรมบ้านจำรุง

คุณไพบูลย์ คณฑา

ประธานกลุ่มวัฒนธรรมบ้านจำรุง

วันสำคัญทางศาสนา

เวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา

กลองยาว

การละเล่นสะบ้าล้อ สะบ้าทอยในประเพณีสงกรานต์

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว

ทำบุญส่งท้ายสงกรานต์ (วันไหล)

สืนสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย

ประเพณีลอยกระทง

ยามใดที่ฝนแล้งหรือฝนไม่ตกติดต่อกันเวลานานจนทำให้เกิดความเสียหายต่อข้าวกล้าในหรือผลผลิตทางด้านการเกษตรชาวจำรุงจะร่วมกันแห่นางแมวขอฝนตามประเพณีของบรรพบุรุษ