ฐานกิจกรรมพอเพียง

บ้านจำรุง

บ้านจำรุง หมุ่บ้านเศรษกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภายใต้การนำของ ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองภายใต้การสนับสนุนของอำเภอแกลง จังหวัดระยองให้เป้นศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษกิจพอเพียงของอำเภอแกลง ในปีนี้ บ้านจำรุงบ้านจำรุงได้มีโอกาศต้อนรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน หลายร้อยคณะ จำนวนกว่า 15000 คน จากทั่วประเทศ เราได้ย่อส่วน ด้านเศรษกิจพอเพียงของบ้านจำรุงออกมาเป็นฐานกิจกรรม 10 ฐานกิจกรรมดังต่อไปนี้

ฐานที่1 กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

ศูนย์รวมทุกกิจกรรมที่ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและเป็นที่ทำการหมู่บ้าน

อัลบั้มภาพ

[อัลบั้มภาพ]