ฐานที่ 7 สวนผสมผสานบ้านยายยอง

ยายยองและยายนวน ถ่ายทำรายการ "ลุยไม่รู้โรย"