ถ้อยแถลง

เรียน ท่านที่เข้าชม site/banjumrungklaeng (ไซด์ บ้านจำรุงแกลง) และ www.banjumrung.com ทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าชม เว็บไซด์นี้ และต้องขอเรียนให้ทราบว่าถ้าหากว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับเว็บไซด์ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเพราะผู้ดำเนินการจัดทำในฐานะประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านจำรุงไม่มีพื้นฐานในการจัดสร้างเว็บไซด์เลย จึงอาจมีข้อบกพร่องอย่างมากมายเพราะเกิดจากการ ลองผิดลองถูก หากมีข้อเสนอใดหรืออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออยากจะดำเนินการสร้างเว็บไซด์บ้างติดต่อพูดคุยและแนะนำได้ที่ 038-670716 ตั้งแต่เวลา 11.00-13.00น.ครับ หรือคุยเข้าไปได้ที่ เฟสบุ๊ค หมู่บ้านจำรุง jumrung7@hotmail.co.th ยินดีพูดคุยและน้อมรับทุกความคิดเห็น ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บ้านจำรุง

เฟสบุ๊ค หมู่บ้านจำรุง jumrung7@hotmail.co.th

ถ้อยแถลง

เรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและท่านที่จะมาศึกษาดูงานบ้านจำรุงทุกท่าน

จากการตอบคำถามของหลายๆคณะ ที่เข้ามาศึกษาดูงานบ้านจำรุง รวมทั้งตอบคำถามทางสื่อ อีเมล์ และ เฟสบุ๊ค ว่า ได้เคยมาศึกษาดูงานบ้านจำรุง แต่ไม่เคยเห็นมีกลุ่มกิจกรรม 10 กลุ่มกิจกรรม ที่ทางหมู่บ้านกล่าวถึงให้ชมเลย ทางหมู่บ้านขอเรียนให้ทุก ท่านทราบว่า บ้านจำรุงมีสถานที่ศึกษาดูงานอยู่สองแห่ง ขอให้ท่านพิจารณาโดยถ่องแท้ว่าควรจะมาศึกษาดูงาน ณ สถานที่แห่งใด ถ้าหากท่านต้องการมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านจำรุง ซึ่งเป็นของภาครัฐ ซึ่ง มีฐานกลุ่มกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 10 ฐานกิจกรรม นำชมกลุ่มกิจกรรมโดยประชาชนที่มีสามล้อพ่วงข้างและรถราง "จังโก้ 1" และ "จังโก้ 2" เป็นผู้ให้บริการ และนำรายได้ที่ก่อเกิดจากคณะศึกษาดูงานมาปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป โดยเฉพาะประชาชนมี จิตสาธารณะ ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ กรุณาติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิรวัฒน์ (โก้) คล่องใจ : 084 - 5663393 , 091-2474123 หรือที่ ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ 086-1478420,087-5815691 เท่านั้นนะครับ

.........แต่มีอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของ กลุ่มเอกชน ซึ่งเขาเอาชื่อเสียงของหมู่บ้านไปใช้หากินส่วนตัว โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านใดๆเลย และใช้ชื่อ บ้านจำรุง เช่นเดียวกับหมู่บ้าน และนำรายได้แบ่งกันหลังจากที่ท่านเดินทางกลับ..

จึงขอความกรุณาท่าน ติดต่อให้ถูกต้องด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

อนึ่ง ถ้าท่านต้องการเข้าชมเว็บไซด์ของหมู่บ้านจำรุงกรุณาเข้าชมได้ที่เว็บไซด์

www.banjumrung.com

www.บ้านจำรุง.com และที่

https://sites.google.com/site/banjumrungklaeng/

หรือ เฟสบุ๊ค ที่หมู่บ้านจำรุง jumrung7@hotmail.co.th ครับ

ขอได้รับการขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

จากใจพวกเราชาวจำรุง

ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ

ผู้ใหญ่บ้านจำรุง หมูที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

25 พฤศจิกายน 2555