มีอะไรในจำรุง

บ้านจำรุง หมุ่บ้านเศรษกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภายใต้การนำของผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองภายใต้การสนับสนุนของอำเภอแกลง จังหวัดระยองให้เป้นศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษกิจพอเพียงของอำเภอแกลง ในปีนี้ บ้านจำรุงบ้านจำรุงได้มีโอกาศต้อนรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน หลายร้อยคณะ จำนวนกว่า 15000 คน จากทั่วประเทศ เราได้ย่อส่วน ด้านเศรษกิจพอเพียงของบ้านจำรุงออกมาเป็นฐานกิจกรรม 10 ฐานกิจกรรม ได้แก่

ฐานที่ 1 กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

ฐานที่ 2 กลุ่มแปรรูปปลาใส้ตัน

ฐานที่ 3 กลุ่มรวบรวมผลผลิตยางพารา

ฐานที่ 4 กลุ่มสวนผลไม้

ฐานที่ 5 บ้านพึ่งตนเอง

ฐานที่ 6 กลุ่มรวบรวมผลผลิตตะพาบน้ำ

ฐานที่ 7 สวนผสมผสานบ้านยายยอง

ฐานที่ 8 กลุ่มผลิตภันฑ์กะปิ

ฐานที่ 9 กลุ่มขยะแลกบุญ

ฐานที่10 โครงการหนึ่งไร่แก้จน

ในการนำชมกลุ่มกิจกรรมทั้ง 10 ฐานกิจกรรมนั้นชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มสามล้อพ่วงข้างขึ้น ซึ่งชาวบ้านมีไว้ใช้เกือบทุกบ้านอยู่แล้ว มาพาท่านชมกลุ่มกิจกรรมกว่า 30 คัน นอกจากนี้หากท่านต้องการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านจำรุงสามารถมาพักค้างกับชุมชนได้ โดยพักค้างในบ้านพักชุมชน ในอัตรา คืนละ 450 บาท / 1ท่านมีอาหารให้ทาน 2 มื้อ : หรือขอเข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ในราคา 80-250 บาท ตามเมนูที่ได้ตกลงกัน : เบรค 25 บาท หรือตามที่ตกลงกันไว้ สนใจศึกษาดูงานบ้านจำรุง ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านจำรุง 086-1478420 , 087-5815691 หรือที่ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จีรวัฒน์ (โก้) : 084-5663393 : FAX : 038-670716 หรือเยี่ยมชมพวกเราได้ที่เว็บไซด์

www.banjumrung.com

www.banjumrungg.com

https://sites.google.com/site/banjumrungklaeng/

หรือที่ facebook , หมู่บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ก็ได้นะครับ

ประชุมสัมนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุม กต.ตร ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอำเภอแกลงและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

กลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายภายในหมู่บ้าน

ฐานที่ 5 บ้านพึ่งตนเอง

ฐานที่ 5 บ้านพึ่งตนเอง

ยายยอง กว้างขวาง

ยายลำยอง กว้างขวาง วิทยากรประจำฐานที่ 7 สวนผสมผสานบ้านยายยอง และเจ้าของรายการ เศรษฐกิจพอเพียงกับยายยองและยายนวน ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 น - 14.00 น. ทางจุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง 104.25 MHz