วัฒนธรรมชุมชน

วันที่โพสต์: Oct 20, 2009 12:9:53 AM

คุณไพบูลย์ คณฑา

คณะกรรมการหมู่บ้านและ ประธานกลุ่มวัฒนธรรมบ้านจำรุง

ทำบุญส่ง (วันไหล) ที่ศาลาเนินกระชาย

การเล่นสบ้าล้อ - สบ้าทอยในวันสงกรานต์

สืบสานตำนานมวยไทยโดยนักเรียนโรงเรียนวัดจำรุง

การแสดงการละเล่นกลองยาว

ประเพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษาวัดจำรุง