วีดีโอประชาสัมพันธ์บ้านจำรุง

บ้านจำรุงออกอากาศในรายการสถานีประชาชน

สถานีประชาชนกับบ้านจำรุง

บ้านจำรุงกับYoung MEA - พะแพง* 1/3

ป้าลำยอง กว้างขวาง ออกอากาศในรายการ"ลุยไม่รู้โรย"

บ้านจำรุงกับ คำรณ หว่างหวังศรี ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 " เกษตรโลกเกษตรเรา"

หมู่บ้านจำรุงโดยท่านผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อกับรายการมหัศจรรย์ธรรมชาติ ทางช่อง ๙