วีดีโอแนะนำหมู่บ้าน

วันที่โพสต์: Oct 20, 2009 12:9:9 AM

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านจำรุง

แนะนำหมู่บ้านและกิจกรรมประกอบการศึกษาดูงาน

" วิธีบริหารและจัดการร้านค้าชุมชนและกองทุนร้านค้าของหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน "

บรรยาย โดยอดีตท่านผู้ใหญ่ เยือน ผลงาม ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่ฐานการศึกษาดูงานฐานที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านจำรุง คนปัจจุบันได้ที่เบอร์ 086 : 1478420 หรือติดต่อศึกษาดูงานได้ที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จีรวัฒน์ คล่องใจ : 084-5663393 : FAX : 038-670716 ...

วันนี้ทุกคนภูมิใจกับชมรมผู้สูงอายุบ้านจำรุงซึ่งนำความคิดต่อยอดเรื่องของผักกระสอบกลายมาเป็นสวนครัวกระสอบผักปลอดสารพิษที่กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจำรุงแ­ละศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง ใครมาในช่วงนี้รับรองมีผักดีๆจากสวนครัวกระสอบของชมรมผู้สูงอายุบ้านจำรุงแน่นอนครับ..สนใจศึกษาดูงานติดต่อ ท่านผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อผู้ใหญ่บ้านจำรุงคนปัจจุบัน 086 : 1478420 หรือที่ ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จีรวัฒน์ คล่องใจ: 084-5663393 : FAX : 038-670716 หรือจะมาสัมผัสชีวิตชุมชนโดยมาพักค้างกับชุมชน เรามีบริการบ้านพักชุมชน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 450 บาท / 1ท่าน / 1คืน : อาหารกลางวัน 100 บาท / 1 ท่าน : เบรก 25บาท / 1 ท่าน ขอบคุณครับ...