สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปประมาณ 6 กิโลเมตร

สะพานเดินชมธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ทิศตะวันออก ประมาณ

6 กิโลเมตร

จุดชมวิวบ้านแหลมสน-บ้านปากน้ำประแสร์ ไปทางทิศตะวันออก 8 กิโลเมตร

น้ำตกเขาชะเมา ในอุทยานแห่งชาติเขา ชะเมา- เขาวงทางทิศเหนือ 35 กิโลเมตร

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทางทิศใต้ ใกล้สี่แยกมาบข่า

55 กิโลเมตร

สวนรุขชาติชายหาดสวนสน-บ้านเพ ไปทางทิศใต้ 30 กิโลเมตร

สถานแสดงสัตว์น้ำระยอง (ระยองอะควาเรี่ยม) ไปทางทิศใต้ 35 กิโลเมตร

หนังตะลุงคณะดาวบูรพา

หมู่ 2 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 1กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 55 กิโลเมตร

แหลมแม่พิมพ์ สถานที่ตากอากาศชื่อดังของ อ.แกลง จ.ระยอง ไปทางทิศใต้ 8 กิโลเมตร