สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
อนุสาวรีย์ สุนทรภู่ อยู่ห่างไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ 6 กิโลเมตรสะพานเดินชมธรรมชาติ ป่าชายเลน บ้านถนนกะเพรา ไปทางทิศตะวันออก

5 กิโลเมตร


จุดชมวิว บ้านแหลมสน 9 กิโลเมตร

สวนรุขชาติบ้านเพ 30 กโลเมตรสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง RAYONG AQUARIUM 30 กิโลเมตร
แหลมแม่พิมพ์ สถานที่ตากอากาศชื่อดังของ อ.แกลง จ.ระยอง ไปทางทิศใต้ 8 กิโลเมตร