แผนที่บ้านจำรุง

ภาพจากดาวเทียม(กรุณาคลิ๊ก ที่คำว่าดาวเทียม) ณ จุดA อาคารหลังยาว ๆคือศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง

หรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจำรุง ศูนย์รวมของหมู่บ้านและที่ทำการของหมู่บ้านครับ

ค้นหาการนำทางด้วยระบบดาวเทียม (GPS) ข้อมูลปลายทางในการค้นหาโปรดระบุ

: กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจำรุง

หมายเหตุ 1. ท่านที่จะเดินทางมายังบ้านจำรุงและใช้เส้นทางสายบ้านบึง - แกลง (สาย 344)จากกรุงเทพฯ-มอเตอร์เวย์-ชลบุรี-บ้านบึง-แกลง เมื่อถึงอำเภอแกลงให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3ที่ตลาดอำเภอแกลงไปทางตัวจังหวัดระยอง ประมาณ 8 กิโลเมตร เมื่อถึงหลัก กม.ที่ 261 (บริเวณโค้งหน้าวัดคงคาวนาราม) ลอดใต้สะพานคนข้าม 100 เมตร จะมีป้ายสีฟ้าบอกบ้านจำรุง เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะผ่านสวนยางพารามาประมาณ 4.5 กม. (ถนนสาย อบจ.รย-218) จะถึงศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง

2. ท่านที่เดินทางมาจากตัวจังหวัดระยองตามถนนหมายเลข 3 มุ่งสู่จันทบุรี จะถึงทาง

แยกเข้าบ้านจำรุง ก่อนถึงอำเภอแกลง 8 กิโลเมตร (บริเวณทางแยกเข้าบ้านห้วยยาง) ให้เลย

กิโลเมตรที่ 261ไปก่อน แล้วยูเทินกลับมา

ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านจำรุง